Rottien eliniän pidentäminen toistuvalla C60-fullereenin oraalisella annolla

Šungiit

Tarek Baatia,b, Fanchon Bourassetc, Najla Gharbid, Leila Njimb, Manef Abderrabbae, Abdelhamid Kerkenib, Henri Szwarcd, Fathi Moussad

 Yhteenveto

 Lukemattomat tutkimukset osoittavat, että C60-fullereeneillä ja sen johdannaisilla on mahdollisesti monia biolääketieteellisiä sovellusmahdollisuuksia. Vaikka monet riippumattomat tutkimusryhmät ovat osoittaneetkin, että C60-fullereenillä ei ole akuuttia tai subakuuttia toksisuutta erilaisissa kokeellisissa malleissa, yli 25 vuotta sen löytämisen jälkeen fullereenin in vivo -kohtaloa ja kroonisia vaikutuksia ei vielä tunneta. Näitä kysymyksiä täytyy käsitellä, jos C60-fullereenin ja sen johdannaisten potentiaalia halutaan toteuttaa biokemiallisella alalla. Tässä osoitamme, että oliiviöljyyn liuotetun C60-fullereenin (0,8 mg/ml) oraalinen anto rotille toistuvina annoksina (1,7 mg/kg kehon painosta) ei aiheuta kroonista myrkyllisyyttä ja se lähes kaksinkertaistaa niiden eliniän. C60 oliiviöljy liuoksen vaikutukset CCI4 rotan myrkytyksen kokeellisessa mallissa viittaavat vahvasti siihen, että vaikutus elinikään johtuu pääasiassa ikään liittyvän oksidatiivisen stressin nousun lieventämisestä. Farmakokineettiset tutkimukset osoittavat, että mahasuolikanava absorboi liuenneen C60  ja se eliminoituu muutamassa kymmenessä tunnissa. Näiden tulosten merkitys lääketieteessä ja toksikologiassa avaa teitä kohti monia mahdollisia ja odotettuja C60-fullereenin biolääketieteellisiä sovellutuksia, kuten syöpähoito, hermoston rappeutumissairaudet ja ikääntyminen.